Werken aan een beter milieu

Een grote meerderheid van de lidstaten omarmd klimaatneutraliteit, dit werd besloten in het Klimaatakkoord van de Europese Raad op 20 juni 2019. We zullen de komende tijd een hoop besluiten moeten maken. Denk aan hoe we wonen, wat we eten, hoe we geld verdienen en hoe we ons verplaatsen. Niet alleen burgers maar ook bedrijven krijgen te maken met de gevolgen van het Klimaatakkoord. 

Zo werken meer dan 100 partijen samen aan een voorstel waarmee het CO2-reductiedoel  gerealiseerd kan worden. Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. Mocht een aangescherpte doelstelling in de EU niet haalbaar blijken, streeft Nederland ernaar om met gelijkgestemde Noordwest-Europese landen tot ambitieuzere afspraken te komen dan de door de EU toegewezen landenallocatie. Waar zonnepanelen en elektrische auto’s nu nog optioneel lijken, zal het in de toekomst steeds meer de realiteit van de dag zijn. 

Werken aan de toekomst

Deze energietransitie creëert de komende jaren een duurzame markt met duizenden banen! Een innoverende markt, waar bedrijven en aanverwante partijen werken aan een betere toekomst. Veilige computersystemen, schonere lucht, geld verdienen met zonlicht, het zijn enkele voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen in Europa. 

Baanos weet wat werkt

Ook Baanos omarmd klimaatneutraliteit. Wij specialiseren ons in de duurzame arbeidsmarkt. Baanos helpt jou om je weg te vinden in de nieuwe duurzame wereld en om te werken aan een betere toekomst. Wil je meer weten over onze duurzame banen of onze visie op het werken aan de toekomst? Kijk dan op onze website! 

Bron: Klimaatakkoord

 

  • Share this post

Related Posts

Leave a Comment